โอคาเกะซามาเดะ | Kritinee Pongtanalert | TEDxKlongToei

No Comments

โอคาเกะซามาเดะ คำขอบคุณที่สะท้อนแง่งามของมุมมองการใช้ชีวิต ที่ก่อเกิดพลังงานดีๆ ให้กับผู้รับและแม้กับผู้ให้อย่างไม่คาดคิด Lecturer at Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

About this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment